Kalkulator nawodnienia

Wpis swoją masę ciała, zakładane tempo biegu i aktualną temperaturę powietrza. Kalkulator obliczy ilość wody w litrach, którą powinieneś uzupełnić w trakcie i po biegu.

Ilość wody do uzupełnienia
« Policz jeszcze raz