Konkurs "Biegnij i Wygraj z Garnierem" - 100 zdobywców nagród

Przedstawiamy listę stu szczęśliwców, którzy odpowiedzieli na nasz konkurs najszybciej i otrzymają zestawy kosmetyków od Garniera. Gratulujemy! Zwycięzcę nagrody głównej - dwuosobowego, trzydniowego wyjazdu do Londynu w czasie Igrzysk Olimpijskich ogłosimy 15 czerwca. Podamy wtedy również pięć nazwisk wyróżnionych uczestników konkursu, którzy otrzymają konsole Xbox Kinect.

Stu pierwszych uczestników, którzy odpowiedzieli na konkurs "Biegnij i Wygraj z Garnierem", którzy otrzymują zestawy dezodorantów od firmy Garnier:

(UWAGA: imiona i nazwiska wpisaliśmy tak, jak zostały zgłoszone w konkursie, nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie literówki i brak polskich znaków):

Małgorzata Cichoń
Helena Popielec
Barbara Cioś
Kosinska Alina
Grzegorz Słabosz
Marlena Augustyn
Agnieszka Rupniewska
Anna Kasik
Łukasz Nowosielski
Agnieszka Kowalska

Ewelina Plata
Anna Zieleniewska
Marcelina Wyrwa
Maria Rybarczyk
Tadeusz Jaśkowski
Agnieszka Nowicka
Renata Gospodarowicz
Edyta Cieszkowska
Ewa Bryzek
Anna Siwiec

Marta Gawłowska
Kinga Ciepła
Małgorzata Grygierzec
Maria Szukalska
Magdalena Brodzka
Beata Szary
Magda Błaszyk
Renata Głuszkowska
Agnieszka Jabłonska
Mariusz Bogdanowicz

Natalia Hubacz
Ismena Garsztka
Mariola Golinska
Ewelina Udycz
Lucyna Bożek
Łukasz Brychcy
Magdalena Mysza
Jolanta Tchorzewska
Halina Marko
Renata Fima

Mariola Hubacz
Krzysztof Karon
Paulina Kasperska
Renata Wasek
Katarzyna Śpiewak
Janina Banach
Ewa Draga
Iwona Jasińska
Renata Zamysłowska
Piotr Tomczak

Katarzyna Kwiatkowska
Grzegorz Goldmann
Anna Krajniewska
Edyta Wilk
Danuta Szelejewska
Agnieszka Stępień
Agnieszka Wróblewska
Krzysztof Rogatka
Agnieszka Rogalińska
Ewa Breitkopf

Sebastian Tomczak
Monika Basiuk
Ewa Turczyn
Mariola Janisiak
Beata Binczak
Marta Rudnicka
Tobiasz Kuboń
Beata Ławniczak
Roman Marko
Michalina Bylica

Zbigniew Dziura
Jan Migdał
Krystyna Ożug
Monika Raczkowska
Krzysztof Haluk
Edyta Kiełtyka
Marta Bury
Emilia Chomicka
Justyna Polony-Poluk
Joanna Jakubowska-Jaskot

Justyna Płonka
Olga Matyja
Gabriela Laskowska
Ewa Czapla
Tomasz Kawalec
Ewelina Ziółkowska
Małgorzata Masiarek
Marzena Smol
Grzegorz Koczorowski
Agnieszka Chlund

Ewelina Bałazy
Renata Polony
Joanna Chlund
Jolanta Jankowska
Ela Dajnowicz
Halina Wąsik
Beata Kaniewska
Magdalena Kokot
Łukasz Kląskała
Renata Kokot

Wyciąg z regulaminu dotyczący wyłaniania zwycięzców i nagród:

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
(2. Przesłanie formularza konkursowego następuje po wybraniu przez uczestnika Konkursu opcji "Wyślij" umieszczonej w formularzu, w którym to momencie na serwerze Serwisu zostaje zapisany czas przesłania formularza konkursowego.
3. Po przesłaniu formularza konkursowego zawierającego odpowiedź na pytanie konkursowe uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian)


2. Pierwszych 100 (stu) uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, którzy prześlą swoją wypowiedź, otrzyma nagrodę określoną w § 5 ust. 4 Regulaminu.
3. Spośród wszystkich uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże:
a) laureata głównej nagrody, którego wypowiedź zostanie uznana za najlepszą, któremu zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu,
b) pięciu laureatów wyróżnień, którym zostanie przyznana nagroda określona w  § 5 ust. 2 Regulaminu.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Współorganizatora.
5. Organizator opublikuje w Serwisie wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestników zgodnie z § 3 ust. 1 pkt b) Regulaminu do dnia 15.06.2012

§ 5. Nagrody

1.  Nagrodą w Konkursie jest zestaw obejmujący nagrodę główną tj. 2-osobowy, 3-dniowy wyjazd do Londynu na Olimpiadę o wartości 11.968 zł, obejmujący: bilety dla 2 osób na 4 wybrane przez Organizatora zawody sportowe (np. mecz siatkówki, mecz piłki ręcznej, mecz koszykówki oraz zawody pływackie), trzydniowy pobyt w hotelu w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem, przelot dwóch osób (Warszawa-Londyn-Warszawa), przejazdy związane z realizacją nagrody, czyli lotnisko-hotel-lotnisko, hotel-stadion-hotel, opiekę rezydenta oraz nagrodę pieniężną tj. sumę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej - jeden zestaw dla uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt a) Regulaminu.

2. Nagrodą w Konkursie jest zestaw obejmujący nagrodę rzeczową tj. konsolę Xbox kinect o wartości 1000 zł oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej - jeden zestaw dla każdego z pięciu uczestników określonych w § 4 ust 3 pkt b) Regulaminu.

3. Przed wydaniem nagród pieniężnych, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej Organizator, jako fundator i płatnik podatku, potrąci z części gotówkowej nagrody kwotę w wysokości 10% wartości nagrody pieniężnej (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach.

4. Nagrodą dla każdego ze stu uczestników, o których mowa § 4 ust 2 Regulaminu jest roczny zapas dezodorantów, przy czym jeden uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę wskazaną w niniejszym ustępie.

5. Warunkiem odebrania nagrody określonej w § 5 ust 1 jest posiadanie przez uczestnika, o którym mowa w § 4 ust 3 pkt a) ważnego dowodu osobistego lub paszportu, przy czym w przypadku nie posiadania przynajmniej jednego z  w/w dokumentów lub nie uzyskania ich w terminie koniecznym do zrealizowania nagrody, prawo do nagrody wygasa.

6. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą określonym w § 4 ust 3 pkt a) po ogłoszeniu wyników Konkursu i udzieli wszelkich instrukcji dotyczących realizacji nagrody. Przed wydaniem nagrody zwycięzca będzie zobowiązany okazać paragon potwierdzający zakup dezodorantu, o którym mowa w § 3 ust 1.

7. Nagrody, o których mowa w ust 2 i 4 powyżej zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ust. 1 pkt b) Regulaminu.

8. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

9. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, §3 i §4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych i innych danych służących do identyfikacji uczestnika oraz za wszelkie zmiany tych danych.

12. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości.

Dołącz do nas na Facebooku.