Co wiemy o polskich biegaczach? [ANKIETA]

Środowisko biegaczy w Polsce jest coraz większe, a wciąż tak naprawdę jeszcze niewiele o nim wiemy. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przygotował ankietę dotyczącą biegaczy. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu.

Kim są, dlaczego biegają, jak trenują, jakimi są biegaczami i wiele innych pytań pozostaje nadal bez odpowiedzi. Szanowne biegaczki i biegacze, weźcie udział w badaniu, które pozwoli znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Każdy, udzielając odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania będzie miał swój wkład w dalszy rozwój tej dyscypliny sportu, a przecież na tym nam wszystkim zależy. Celem, prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ogólnopolskich badań jest ustalenie motywów, oczekiwanych korzyści oraz zaangażowania w uprawianie biegów, określenie preferencji biegaczy w zakresie programów treningowych, startów w zawodach, sprzętu sportowego, identyfikacja źródeł poszukiwanych informacji na temat biegania i imprez biegowych. Proszę wypełnić anonimową ankietę znajdującą się pod linkiem: http://badaniebiegaczy.ankietka.pl/
To pierwsze w Polsce, zakrojone na tak szeroką skalę badania, ich wyniki będą udostępnione biegaczom na portalach internetowych, opublikowane w formie raportu, prezentowane i dyskutowane na konferencjach naukowych.