Naukowo o biegaczach i biegach

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to najbardziej zaangażowany w bieganie uniwersytet w Polsce. Nie tylko biegają, ale także naukowo wspierają biegaczy i organizatorów biegów. Wciąż trwa badanie dotyczące polskich biegaczy prowadzone przez Uniwersytet, a ostatnio UEP wydał też książkę na temat marketingu imprez biegowych.

W październiku ubiegłego roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zorganizował konferencję „Marketingowe aspekty organizacji imprez biegowych”. Publikacja "Marketing imprez biegowych" pod redakcją naukową Zygmunta Waśkowskiego to owoc tego wydarzenia. Książka skierowana jest przede wszystkim do organizatorów biegów. Zawiera dwanaście tematycznych opracowań, w których opisano różne sposoby i narzędzia marketingowe, pozwalające bardziej profesjonalnie przygotować imprezę biegową.

Książkę można nabyć na stronie Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu (www.pntm.pl) w cenie 25 PLN.

Badanie polskich biegaczy

Od marca Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przeprowadza ankietę dotyczącą biegaczy w Polsce. Celem prowadzonych badań jest ustalenie motywów, oczekiwanych korzyści oraz zaangażowania w uprawianie biegów, określenie preferencji biegaczy w zakresie programów treningowych, startów w zawodach, sprzętu sportowego, identyfikacja źródeł poszukiwanych informacji na temat biegania i imprez biegowych. Ankieta jest anonimowa. Link do ankiety: http://badaniebiegaczy.ankietka.pl/

Zapraszamy do wzięcia udział w badaniu, które pozwoli poznać środowisko biegaczy.