Weź udział w Teście Coopera!

Jesteś ciekawa/ciekaw, w jakiej kondycji jest twoje ciało? Bezpłatnie i w dobrej atmosferze możesz się tego dowiedzieć biorąc udział w Teście Coopera. Wystarczy w sobotę 11 czerwca odwiedzić jedno z 25 miejsc w całej Polsce, gdzie będziesz musiał pokonać jak najdłuższy dystans w ciągu 12 minut.

Test Coopera dla Wszystkich to kolejna impreza spod znaku Polska Biega. Organizowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach ogólnopolskiej kampanii promowania sprawności fizycznej i przez Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa we współpracy z jednostkami AZS w innych miastach. Test odbędzie się  w sobotę 11 czerwca 2011 r. w godz. 10.00 - 16.00.

Czym jest Test Coopera?

Test Coopera to próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Obecnie jest szeroko stosowany do badania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców. Kenneth Cooper opracował zestaw ćwiczeń obejmujących bieg, chód, pływanie i kolarstwo. Jednak to próba biegowa cieszy się największą popularnością.

Kondycję fizyczną, w zależności od wieku i płci, określa się na podstawie pokonanego dystansu. Próba biegowa 12-minutowa powinna odbywać się na miękkiej nawierzchni, najlepiej na tartanie na stadionie lekkoatletycznym. Odległości powinny być wyraźnie zaznaczone co 100 m. Polega on na przemierzeniu (w dowolny sposób: biegnąc, idąc - byle pieszo) jak największego dystansu w ciągu 12 minut. Pokonany dystans należy odnaleźć w odpowiedniej dla płci i wieku komórce tabeli podanej niżej i odczytać wynik. Jeśli jest on gorszy niż "zadowalający", to są przyczyny do niepokoju.

Test Coopera dla Wszystkich zostanie przeprowadzony równocześnie na 25 stadionach/bieżniach lekkoatletycznych w Polsce (bieżnie nie muszą mieć 400 m długości, chociaż jest to najbardziej preferowana długość). Każdy z wybranych obiektów musi posiadać zaplecze sanitarne: szatnie i toalety oraz w miarę możliwości zostanie w widoczny sposób oznaczony (bramy i namioty pneumatyczne jako podstawowe zaplecze organizatorów).

Co zrobić, żeby wziąć udział w teście?

Każdy uczestnik testu Coopera będzie musiał wypełnić formularz startowy zawierający podstawowe dane (dane porządkowe i przydatne w dalszej analizie uczestników):

.   imię i nazwisko, wiek, płeć, wykształcenie,

.   informację na temat zaawansowania w bieganiu: od ilu lat, jakie dystanse, itp.

.   numer telefonu do osoby, z którą należy się skontaktować w przypadku nieszczęśliwego wypadku, np. zasłabnięcia, omdlenia, itp.,

.  wyrazić zgodę na udział w teście oraz podpisać oświadczenie na temat swojego stanu zdrowia, pozwalającego na udział w teście ( Oświadczam, że znam Regulamin Ogólno-warszawskiego Testu Coopera i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w związku z uczestnictwem w teście (wyniki / statystyki). Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na udział w Teście Coopera (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.09.2001 r. Dz.U. nr 101)

.  w przypadku osób niepełnoletnich powyższe oświadczenie/formularz startowy musi posiadać podpis rodzica / prawnego opiekuna takiej osoby,

Każdy uczestnik Testu Coopera dostanie:

.  Samoprzylepny numer startowy

.  Certyfikat potwierdzający udział i zawierający wynik testu,

.  Butelkę wody po biegu,

Pierwsze sto osób na każdym obiekcie, dostanie dodatkowo pamiątkową koszulkę.

Test Coopera, czyli co mówi o Twojej kondycji przebiegnięty dystans

Kobiety

do 20 lat
Bardzo dobrze - 2300 metrów + , dobrze - 2100-2299 m, średnio - 1800-2099 m, źle - 1700-1799 m, bardzo źle - poniżej 1700 m

20-29 lat
Bardzo dobrze - 2700 metrów +, dobrze - 2200-2699 m, średnio - 1800-2199 m, źle - 1500-1799 m, bardzo źle - poniżej 1500 m

30-39 lat
Bardzo dobrze - 2500 metrów + , dobrze - 2000-2499 m, średnio - 1700-1999 m, źle - 1400-1699 m, bardzo źle - poniżej 1400 m

40-49 lat
Bardzo dobrze - 2300 metrów + , dobrze - 1900-2299 m, średnio - 1500-1899 m, źle - 1200-1499 m, bardzo źle - poniżej 1200 m

Ponad 50 lat
Bardzo dobrze - 2200 metrów + , dobrze - 1700-2199 m, średnio - 1400-1699 m, źle - 1100-1399 m, bardzo źle - poniżej 1100 m

Mężczyźni

do 20 lat
Bardzo dobrze - ponad 3000 metrów, dobrze - 2700-2999 m, średnio - 2500-2699 m, źle - 2300-2499 m, bardzo źle - poniżej 2300 m

20-29 lat
Bardzo dobrze - ponad 2800 metrów, dobrze - 2400-2799 m, średnio - 2200-2399 m, źle - 1600-2199 m, bardzo źle - poniżej 1600 m

30-39 lat
Bardzo dobrze - ponad 2700 metrów, dobrze - 2300-2699 m, średnio - 1900-2299 m, źle - 1500-1899 m, bardzo źle - poniżej 1500 m

40-49 lat
Bardzo dobrze - ponad 2500 metrów, dobrze - 2100-2499 m, średnio - 1700-2099 m, źle - 1400-1699 m, bardzo źle - poniżej 1400 m

Ponad 50 lat
Bardzo dobrze - ponad 2400 metrów, dobrze - 2000-2399 m, średnio - 1600-1999 m, źle - 1300-1599 m, bardzo źle - poniżej 1300 m

Gdzie możesz wziąć udział w Teście Coopera?

Warszawa
SKRA Warszawa
ul. Wawelska 3
stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Warszawa
AWF Warszawa
ul. Marymoncka 34
stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Płock
MCS Płock
ul. Sportowa 3
stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Łódź
AZS Łódź
ul. Lumumby 22/26
stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Łódź
Politechnika Łódzka
Al. Politechniki 11
boisko wielofunkcyjne / bieżnia LA (200 m)

Radom
Zespół Szkół Technicznych
ul. Limanowskiego 26/30
stadion LA - bieżnia LA (300 m)

Poznań
AWF Poznań
ul. Królowej Jadwigi 27/39
stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Kraków
AWF Kraków
ul. Śniadeckich 12b
stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Kraków
WKS Wawel
ul. Podchorążych 3
stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Wrocław
AWF Wrocław
ul. Witelona 25, stadion AWF Wrocław

Wrocław
Stadion Olimpijski - boisko przy strzelnicy
ul. Paderewskiego 35

Katowice
AWF Katowice
ul. Kościuszki
stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Katowice
KS ROZWÓJ
ul. Zgody 28
boisko piłkarskie / bieżnia LA (400 m)

Gdańsk

UG Gdańsk
ul. Wita Stwosza
stadion uniwersytecki - bieżnia LA (400 m)

Gdynia
WKS Flota
Rondo Bitwy pod Oliwą
stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Szczecin
ZUT Szczecin
ul. Tenisowa
stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Bydgoszcz
UKW Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 30
stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Toruń
Miasto Toruń
ul. Gen. Bema 23/29
stadion miejski / bieżnia LA (400 M)

Olsztyn
UWM Olsztyn
ul. Oczapowskiego 12
Stadion UWM / Kortowo / bieżnia LA (400 m)

Białystok
MOSiR Białystok
ul. 11 listopada 28
stadion miejski / bieżnia LA (400 M)

Lublin
Gimnazjum nr 16
ul. Poturzyńska 2
obiekty wielofunkcyjne / bieżnia LA (400 m)

Kielce
MOSiR Kielce
ul. Boczna 15
stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Rzeszów
UR Rzeszów (Resovia)
ul. Wyspiańskiego 22
stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Zielona Góra
UZ Zielona Góra
ul. Wyspiańskiego 58
stadion uniwersytecki LA - bieżnia LA (400 m)

Opole
Miasto Opole
ul. Sosnkowskiego 12
stadion miejski / bieżnia LA (400 M)

 

„Test Coopera dla wszystkich” jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach ogólnopolskiej kampanii promowania sprawności fizycznej. Wydarzenie organizuje Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa we współpracy z jednostkami AZS w innych miastach.