Pobiegnij jutro w Legionowie!

Lasy Legionowskie kryjące piaszczyste wydmy są bardzo wdzięcznym miejscem do biegania. Kryją biegaczy przed palącym słońcem i przed hulającym w ostatnich dniach wiatrem. W tej przyjemnej scenerii można się będzie jutro pościgać. Start do biegu głównego odbędzie się o godzinie 12  przy ulicy Zakopiańskiej. Impreza rozpocznie się biegami dla dzieci już o 10.30.

Bieg ma charakter przełajowy - trasa poprowadzi uczestników po leśnych drogach i ścieżkach. Mężczyźni będą mieli do pokonania 11 km i 350 m, kobiety 5 km i 650 m.

Kiedy?
17 września, w sobotę, już jutro

Gdzie?
W Legionowie, w Lesie Legionowskim. Start i meta przy ul. Zakopiańskiej

Biuro zawodów:
Dziś, w piątek 16 września w godzinach 16-19 w recepcji hali Arena Legionowo (ul. Chrobrego 50 B).
W sobotę 17 września w godzinach 9-11.30 na polanie leśnej przy ul. Zakopiańskiej w Legionowie

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Opłata wpisowa 20 zł za udział w Biegu Głównym przy dokonywaniu płatności przelewem, 30 zł przy płatności gotówką w biurze zawodów.
W biegach młodzieżowych:
Zawodnicy - pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
W biegu głównym:
Zawodnicy niepełnoletni - pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Pozostali zawodnicy - podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów.

Dodatkowe informacje od organizatora:


BIEGI MŁODZIEŻOWE : Start godzina 10.30

Bieg dziewcząt i chłopców rocznik 2005 (klasa 0) i młodsi na dystansie 100 m.
Bieg dziewcząt i chłopców rocznik 2004 (klasa 0 lub I) na dystansie 150 m.
Bieg dziewcząt i chłopców rocznik 2003 (klasa I lub II) na dystansie 200 m.
Bieg dziewcząt i chłopców rocznik 2002 (klasa III) na dystansie 300 m.
Bieg dziewcząt i chłopców rocznik 2001 (klasa IV) na dystansie 400 m.
Bieg dziewcząt i chłopców rocznik 1999 - 2000 (klasa V i VI) na dystansie 600 m.
Bieg dziewcząt i chłopców rocznik 1998 - 1996 (klasy I-III gimn ) na dystansie 1000 m.
Bieg dziewcząt i chłopców rocznik 1995 - 1993 (szkoły średnie) na dystansie 1500 m.
BIEG GŁÓWNY: Start godzina 12.00


ZGŁOSZENIA:
1) Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane są od dnia 22 sierpnia od godziny 10.00 do dnia 15 września do godziny 12.00 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.mosir-legionowo.pl bądź wysłania zgłoszenia faxem na nr 022 784 85 92. Na stronie www.mosir-legionowo.pl dostępna będzie lista zadeklarowanych uczestników, którzy opłacili wpisowe. Lista będzie uaktualniana każdego dnia roboczego. Wpłaty za wpisowe należy dokonać przelewem na konto nr: 47 1050 1012 1000 0023 0122 0386 (w tytule: wpisowe za Bieg Przełajowy, imię i nazwisko osoby biorącej udział w biegu).
2) Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
3) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
4) Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym
blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu)
należy wpisać "Opłata grupowa" oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do
biegu
5) Organizator nie wystawia faktur VAT.
6) Limit zgłoszeń do biegu głównego wynosi 200 osób. Organizator zastrzega sobie prawo
wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
7) Wszyscy zawodnicy muszą zostać weryfikowani w biurze zawodów, podczas weryfikacji
zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz
wieku.
8) Potwierdzenie zgłoszeń i odbiór numerów startowych odbędzie się w piątek 16 września w godzinach 16.00 - 19.00 w biurze zawodów w recepcji hali Arena Legionowo ul. Chrobrego 50 B w oraz w dniu zawodów 17 września w godzinach 8.00 - 11.30 w biurze zawodów na polanie leśnej przy ul. Zakopiańskiej w Legionowie.

Dołącz do nas na Facebooku.