Biegi przełajowe. Biegaj z Biegiem Natury!

W sobotę 19 października rusza Grand Prix zBiegiemNatury, największy cykl biegów przełajowych w Polsce. W tym roku zawody (biegi na 5km) będą odbywać się aż w 11 miastach: Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu - łącznie aż 60 imprez!

- Biegi zBiegiemNatury to nie są kolejne zawody biegowe. To bardziej filozofia aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Biegamy w parkach, lasach i po łąkach - mówi Piotrek Książkiewicz, organizator cyklu. Dla jednych start w zawodach to relaks, dla innych forma treningu, a jeszcze innych możliwość sprawdzenia się. Dystans 5 km jest dostosowany do możliwości zarówno zaawansowanych, jak i początkujących biegaczy - podkreśla.

Imprezy będą odbywać się w 11 miastach Polski, w każdej z lokalizacji po sześć biegów, co daje ponad 60 biegów!

zBiegiemNatury

Uczestnictwo

W cyklu zBiegiemNatury mogą brać udział osoby pełnoletnie. Młodsze (16-18 lat) muszą mieć zgodę opiekuna. Każdy uczestnik dostanie przed biegiem numer startowy - jest on przypisany do uczestnika. W praktyce oznacza to, że po każdym biegu należy oddać numer startowy, który będzie do odebrania podczas kolejnej imprezy.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do biegu odbywają się poprzez elektroniczny panel znajdujący się na stronie www.zBiegiemNatury.pl. Do każdego biegu można zgłosić się elektronicznie najpóźniej na 3 dni przed biegiem. Opłata startowa za udział w pojedynczym biegu wynosi 12,5 zł. Jeśli chcecie zapisać się dopiero w dniu biegu w biurze zawodów, opłata będzie wynosić 20 zł. Jest też możliwość opłacenia od razu całego cyklu, czyli sześciu biegów. Abonament wykupiony na cały cykl to koszt 50 zł.

Klasyfikacje

W klasyfikacji generalnej zBiegiemNatury po wszystkich biegach wyróżnione będą kategorie OPEN, kategorie wiekowe w klasyfikacji indywidualnej oraz klasyfikacja drużynowa. Kategorie wiekowe to: K16 (16-35 lat), K30 (35-49 lat), K50 (50lat i starsze), M16 (16-35 lat), M30 (35-49 lat), M50 (50lat i starsi).

Warunkiem sklasyfikowania w całym cyklu jest ukończenie co najmniej 4 z 6 biegów. Będzie możliwość „zaocznego zaliczenia” biegu w innym mieście, by być sklasyfikowanym w cyklu. Jednak taki start nie będzie brany pod uwagę przy przyznawaniu punktów za rywalizację.

Biegi dzieci i młodzieży

Każdy bieg cyklu Grand Prix zBiegiemNatury poprzedzony jest biegami „Dzieciaki zBiegiemNatury”, które odbywają się w pięciu kategoriach wiekowych. Zgłoszenia do biegu odbywają się w dniu imprezy w biurze zawodów - każde dziecko powinno stawić się z rodzicem lub prawnym opiekunem. Osoba, która ukończy minimum 4 z 6 biegów otrzyma pamiątkowy medal, w każdej kategorii na zakończenie cyklu zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz puchary za miejsca 1 - 3. Po każdym biegu dzieci otrzymają słodki upominek.