Jaki jest profil polskiego biegacza?

Zakończyły się badania prowadzone wśród polskich biegaczy, które wiosną tego roku realizował Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wzięło w nich udział ponad 4400 biegaczy z całego kraju, 26 proc. respondentów stanowiły kobiety. Większość z badanych zadeklarowało, że biega nie dłużej niż cztery lata. Oznacza to, że uzyskane wyniki odnoszą się przede wszystkim do ?młodej? stażem grupy biegaczy, których w naszym kraju przybywa z każdym rokiem.

a

Badania zostały przygotowane z dużym rozmachem, wszyscy respondenci udzielali odpowiedzi na 46 pytań, natomiast osoby deklarujące, że są maratończykami aż na 65.

Głównym celem przeprowadzonych badań było opracowanie profilu polskiego biegacza. W szczególności pozwoliły one na ustalenie motywów i preferencji osób uprawiających biegi, korzyści jakie biegacze osiągają lub zamierzają osiągnąć uprawiając ten sport, oczekiwań wobec organizowanych imprez biegowych, źródeł informacji o bieganiu, miejsc dokonywanych zakupów, czynników wpływających na decyzje zakupowe, ulubionych marek sportowych i wiele innych.

Narodowy Spis Biegaczy. Ujawniamy pierwsze dane!

Typowy polski biegacz to osoba w wieku 21-45 lat, mieszkająca w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców, legitymująca się wyższym wykształceniem, wykonująca pracę umysłową lub będąca przedsiębiorcą, przebiegająca na treningach 60-150 km miesięcznie, startująca przynajmniej w kilku imprezach biegowych rocznie. Oczywiście nie wszyscy respondenci udzielili takich odpowiedzi, byli wśród nich także młodsi i starsi, mieszkańcy małych miast i wsi, biegający powyżej 200 km miesięcznie i startujący w zawodach nawet więcej niż 20 razy rocznie.

Okazuje się, że bieganie pozytywnie wpływa na samoocenę osób uprawiających ten sport, dodaje pewności siebie i rozwija poczucie własnej wartości. Większość z badanych biegaczy wysoko ocenia swoją atrakcyjność fizyczną na tle innych osób, które nie uprawiają sportu. Blisko 74 proc. z badanych oceniło swoją atrakcyjność na 7 lub więcej punktów w 10 punktowej skali, gdzie 1 oznaczało bardzo niską atrakcyjność fizyczną, a 10 bardzo wysoką.

Podobnie biegacze oceniają swoją odporność psychiczną na tle innych nie uprawiających sportu. W tym przypadku blisko 80 proc. respondentów oceniło się na co najmniej 7 punktów w 10 punktowej skali.

Narodowy Spis Biegaczy. Jan Morawiec, 82-letni mistrz świata, też się spisał!

Z przeprowadzonych badań wynika, że czynnikiem najczęściej decydującym o wyjeździe na bieg do innego, oddalonego miasta nie jest dla badanych opłata startowa, nie prestiż biegu, ale dogodny termin jego organizacji. Stwierdziło tak blisko dwie trzecie respondentów. Natomiast blisko co trzeciego biegacza do podjęcia decyzji o takim wyjeździe przekonałby szczytny, charytatywny cel organizowanej imprezy biegowej. Zaskoczyć może natomiast najmniej istotny czynnik, który ma wpływ na to, że polski biegacz startuje w zawodach organizowanych poza miejscem swojego zamieszkania. Jest to duża liczba uczestników biegu, o którą tak zabiega większość organizatorów biegów. Jedynie kilkanaście procent badanych stwierdziło, że jest to dla nich ważny argument, który mógłby przekonać ich do podjęcia decyzji o wyjeździe do oddalonego miejsca startu.

Więcej danych na konferencji w Poznaniu

Zaskakujące jest, że polscy biegacze cechują się niską znajomością marek, renomowanych producentów obuwia i sprzętu dla tej grupy sportowców. Ciekawie prezentuje się struktura odpowiedzi na pytanie o miejsca, gdzie kupują oni obuwie biegowe, czym kierują się decydując na konkretną markę, ile pieniędzy rocznie wydają na bieganie, czy jak często zaglądają na portale dedykowane biegaczom. Te i wiele innych bardziej szczegółowych wyników badań zostanie zaprezentowanych podczas ogólnopolskiej konferencji pt. „Marketing profesjonalnych imprez biegowych”, która odbędzie się 6-7 listopada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Konferencja organizowana jest pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Waśkowskiego, kierownika Katedry Strategii Marketingowych, który był także pomysłodawcą i koordynatorem badań. Niebawem rozpocznie się akcja promująca to wydarzenie, warto już teraz zarezerwować sobie czas i przyjechać do Poznania, gdyż jest to doskonała okazja do integracji przedstawicieli środowiska biegowego, a zdobycie rzetelnych, opartych na naukowych badaniach informacji o biegaczach jest w naszym kraju wartością ciągle unikatową.

Na poznańskiej konferencji zostaną również przedstawione i omówione wyniki Narodowego Spisu Biegaczy, którego partnerem jest m.in. PolskaBiega.pl. Do tej pory w akcji społecznej wzięło udział ponad 45 tys. osób.

spisbiegaczy-640x400