Kontuzja stopy: Metatarsalgia - nerwiak morthona

Kontuzja stopy - jedna z najczęstszych kontuzji biegaczy. Pod tą ogólną nazwą wyróżniamy jednak wiele urazów, niekoniecznie związanych z samą stopą. Jednym z nich jest metatarsalgia - nerwiak morthona.

Objawy: Ból pojawia się w miejscu trzeciej i czwartej głowy kości śródstopia. Zwykle
powodem jest płaskostopie poprzeczne. Dochodzi wtedy do ściskania się kości śródstopia – zaciskane są zarówno tkanki miękkie jak i nerwy.

Leczenie: Zaleca się wkładki ortopedyczne, mobilizację kości śródstopia, rozluźnianie
tkanek miękkich naukę prawidłowego obciążania stopy i ćwiczenia równoważne, w razie niepowodzenia terapii zachowawczej , lekarz może zastosować ostrzykiwanie